Thông tin chi tiết:
Nguyễn Sinh Hùng
Họ và tên Nguyễn Sinh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trình độ Đại học SP
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách