A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao Và y tế trường học năm 2018 - 2019  

PHÒNG GD&ĐT BA VÌ

TRƯỜNG TH TẢN HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH-Tr TH

                         Tản Hồng, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

V/v Thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao

Và y tế trường học năm 2018 - 2019  

 

Thực hiện Kế hoạch số 748/KH-PGDĐT-TH ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp Tiểu học;

Trường TH Tản Hồng xây dựng Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm 2018 - 2019 như sau:

A. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014, Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội và Chỉ thị số 16/CT-TTg  ngày 16/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông.

2. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả nội dung chương trình môn học GDTC và hoạt động thể thao trường học nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

3. Củng cố, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng chống dịch bệnh, bệnh học đường và các bệnh không lây nhiễm đối với trẻ em, học sinh, tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, 100% học sinh tham gia BHYT.

4. Truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng, tránh tai nạn thương tích, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phòng, tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, đẩy mạnh việc dạy bơi cho học sinh.

5. Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tổ chức hiệu quả môn học GDTC, các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý (CBQL); thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn cho đội ngủ giáo viên thể dục thể thao, CBQL làm công tác GDTC, thể thao và y tế trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. Công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học

1. Công tác giáo dục thể chất

- Tổ chức, thực hiện chương trình môn học GDTC đảm bảo thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức. Đổi mới phương pháp GDTC theo hướng phát triển năng lực học sinh, tạo hứng thú, yêu thích cho học sinh khi tham gia giờ học thể dục;

- Chuẩn bị điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện chương trình GDTC thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới;

- Thực hiện hiệu quả Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025;

2. Hoạt động thể thao trường học

- Tăng cường tổ chức hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ giáo viên (CBGV) được thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể lực phục vụ tốt cho lao động, học tập;

- Tổ chức hội thao cấp trường trong năm học 2018 - 2019;

- Tận dụng tối đa điều kiện hiện có của nhà trường, tổ chức thực hiện thể dục giữa giờ có hiệu quả, đảm bảo 100% học sinh trong toàn trường tham gia thường xuyên, hàng ngày. Cuối buổi tập cho học sinh hô các khẩu ngữ:

+ Giáo viên hô “Rèn luyện thân thể” - học sinh đáp lại “Bảo vệ tổ quốc”.

+ Giáo viên hô “Rèn luyện thân thể” - học sinh đáp lại “Kiến thiết đất nước”.

+ Giáo viên hô “Thể dục” - học sinh đáp lại “Khỏe, khỏe, khỏe”.

- Thành lập, hoạt động có hiệu quả câu lạc bộ thể thao trong nhà trường;

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn thể dục chính khóa, hoạt động thể thao, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh trong nhà trường;

- Sắp xếp, bố trí kinh phí, tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong năm học 2018 - 2019 do Phòng và Sở GDĐT tổ chức.

3. Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước

- Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với học sinh, chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận biết, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước;

- GVCN, giáo viên dạy tiết học cuối, hàng ngày dành 3 - 5  phút trước khi học sinh tan trường để nhắc nhở, hướng dẫn các em thực hiện quy định an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà; khuyến cáo các em tuyệt đối không chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước…, không tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi không có người lớn đi cùng;

II. Công tác Y tế trường học

1. Thực hiện nghiêm túc công tác y tế trường học, tập trung chủ yếu vào các nội dung chủ yếu sau

- Củng cố, kiện toàn, phát triển và tổ chức đánh giá tình hình thực hiện hoạt động y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường theo Quyết định số 1680/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT banh hành Kế hoạch hành động của Bộ GDĐT, triển khai Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

2. Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm A H5N1, cúm A H7N9 và các chủng virus cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, cong vẹo cột sống, giun sán,…) và các dịch bệnh mới xuất hiện theo các công điện, văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ GDĐT. Cử cán bộ tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học do Ngành GDĐT phối hợp với Ngành Y tế tổ chức.

3. Thực hiện các quy định về an toàn trường học

- Tiếp tục triển khai các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dùng đồ uống có cồn theo Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường theo Thông tư liên tịch số 08/2008BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 của liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT; các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

- Thực hiện tốt các quy định về công tác an toàn trường học, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, chủ động phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loại cây, hoa trong khuôn viên nhà trường; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo, tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trong nhà trường theo quy định Luật trẻ em, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013 - 2020;

- Tăng cường tuyên truyền, hướng về lợi ích của việc cho trẻ uống sữa;

4. Phối hợp với BHXH xã tiếp tục đẩy mạnh công tác, hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và vận động học sinh tham gia BHYT bắt buộc theo quy định tại Luật số  46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật BHYT; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện BHYT và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020. 100% học sinh tham gia BHYT.

5. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh. Truyền thông hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (01/7); Ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (07/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (05/6); Ngày vệ sinh yêu nước (02/7); tháng hành động vì trẻ em (01-30/6); Tuần lễ tiêm chủng (09-15/5); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5) và các sự kiện khác liên quan đến công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe học sinh.

6. Thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn thực phẩm, đảm bảo không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học. Thực hiên có hiệu quả công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trường học, đảm bảo điều kiện nhà vệ sinh trường học. Tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh công trình vệ sinh trường học.

7. Phòng, chống tai nạn thương tích học sinh

- Tuyên truyền xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông;

- Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong nhà trường (nếu có);

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của học sinh (phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can… trong khuôn viên nhà trường), kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục kịp thời tình trạng cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã quá cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn, nhằm đảm bảo an toàn đối với học sinh trước khai giảng năm học;

- Tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng, phòng tránh các loại hình tai nạn thương tích trong môi trường trong nhà trường và ngoài cộng đồng; nhắc nhở học sinh không chơi các trò nguy hiểm như nô đùa, chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, leo trèo tường rào, lan can, bắn dây nịt…

8. Xây dựng và phổ biến các mô hình tốt về công tác y tế trường học, tổng hợp báo cáo về Phòng GDĐT. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học.

9.  Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

C. Tổ chức thực hiện

Trên đây là kế hoạch thực hiện một số hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao y tế trường học năm 2018 - 2019. Đề nghị các bộ phận nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện./

Thực hiện báo cáo sơ kết triển khai thực hiện một số hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học về Phòng GDĐT học kì I trước ngày 08/01/2018; Báo cáo tổng kết trước ngày 11/6/2019. Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và có vụ việc xảy ra.

 

Nơi nhận:

- BGH nhà trường

- GV-NV trường;

- CBY.Tế

- Lưu VT.
 

TM BGH

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan