A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021 Trường tiểu học Tản Hồng

 

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG TẢN HỒNG

 

Số:  55 /KH-BGH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         

                                                Ba Vì, ngày 03  tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021

 

- Căn cứ vào Điều lệ Trường tiểu học năm 2010 của Bộ GD&ĐT .

- Căn cứ vào Kế hoạch số: 324/KH-GDĐT, ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì. Về Kế hoạch Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 – 2021.

- Trường TH Tản Hồng xây dựng Kế hoạch chỉ đạo công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Việc tuyển sinh phải đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ngày và xây dựng (duy trì) trường đạt chuẩn Quốc gia, kiểm định chât lượng.

2. Huy động tỉ lệ trẻ (học sinh) ra lớp đạt 100%.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Ứng dụng CNTT để phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

- Tuổi trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (trẻ sinh trong năm 2014). Tuyển sinh theo tuyến địa bàn cư trú của học sinh.

- Trẻ em bị tàn tật, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp1.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp: 5 lớp

- Số học sinh: 188 em

3. Phương thức, thời gian tuyển sinh

- Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định.

- Thời gian tuyển sinh trực tuyến:

+ Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 03/8/2020. Sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ; Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

+ Cấp mã số tuyển sinh cho cha mẹ học sinh trước 01/7/2020.

* Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại nhà trường từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công.

Thời gian: từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020 (Nghỉ ngày Chủ Nhật).

- Thời gian tuyển sinh trực tiếp:

Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020. Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ; Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

* Sau ngày 15/8/2020 nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, nhà trường sẽ báo cáo phòng GD&ĐT để xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020.

5. Quy định về hồ sơ của học sinh

- Đơn xin học (theo mẫu) đối trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản photocopy sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại xã (thị trấn) của Công an xã, (thị trấn).

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Đề xuất Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, trình Trưởng phòng GD&ĐT xem xét, quyết định.

- Ban Giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, trên website của trường và trên loa phát thanh của xã (thị trấn) trước khi tuyển sinh 15 ngày.

- Họp Hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ.

- Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến, công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.

- Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 đúng sự chỉ đạo cấp trên;

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

1

06/6/2020

Nhà trường nộp Kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT (bản dấu đỏ), bản mềm Danh sách Hội đồng tuyển sinh nhà trường năm học 2020-2021 về Phòng qua cán bộ phụ trách cấp Tiểu học: Đ/c Tuấn, email tuanna-bv@hanoiedu.vn ;

2

16/6/2020

Công khai Kế hoạch tuyển sinh của trường trên website của trường.

3

Ngày 25/6/2020

Phòng GDĐT hoàn thành cập nhật phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường vào phần mềm eSAMS, xuất bản in, báo cáo Sở GDĐT.

4

Trước ngày 01/7/2020

Nhà trường hoàn thành cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh khối lớp 5.

6

Từ 01/07/2020 đến 18/7/2020

Nhà trường hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, công khai kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh tại trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của trường. Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT theo cấp học.

7

Từ 19/7/2020 đến 21/7/2020

Nhà trường thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến theo kế hoạch chung trên toàn Thành phố.

8

Trước 25/7/2020

Nhà trường hoàn thiện cập nhật việc điều chỉnh phân tuyến, chỉ tiêu trên phần mềm eSAMS (nếu có).

 

 

Tuyển sinh trực tuyến lớp 1.

9

Từ 01/8 đến hết 03/8/2020

CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 vào trường tiểu học Tản Hồng, nhà trường phối hợp hỗ trợ thực hiện.

10

Từ 13/8 đến 15/8/2020

Hội đồng tuyển sinh nhà trường làm việc và tuyển sinh trực tiếp.

11

Ngày 17/8/2020

Nhà trường báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GDĐT, đề xuất được tuyển sinh bổ sung (trái tuyến) nếu còn thiếu chỉ tiêu.

12

 

Từ 18/8 đến 20/8/2020

Nhà trường thực hiện tuyển sinh bổ sung (nếu có).

13

Từ 21/8 đến 30/8/2020

HĐ tuyển sinh nhà trường làm việc: nhận hồ sơ và lập danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2020-2021. Ngày 25/8/2020 hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm Sổ điểm điện tử (trên eSAMS).

Trường thực hiện báo nhanh, chính thức kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của Phòng, Sở GDĐT.

14

Trong quá trình TS

Nhà trường cần liên tục cập nhật thông tin và thực hiện các yêu cầu đột xuất từ Phòng, Sở GDĐT.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Tản Hồng, đề nghị Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn và các bộ phận công tác nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

  • PGD&ĐT (Báo cáo)
  • BGH (thực hiện)
  • LVP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

              Nguyễn Văn Thông

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan