A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CV số 37 ngày 10/3/2020 vv tạm hoãn Chương trình "Ngày hội hiến máu" (ngày 13/3/2020)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG Thành phỐ HÀ NỘI

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BA VÌ

 
 
 

Số: 37/LĐLĐ

“V/v Thông báo hoãn tổ chức ngày hội hiến máy tình nguyện tại huyện Ba Vì”

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Ba Vì, ngày 10 tháng  3 năm 2020

 

 

Kính gửi:    CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì

          Thực hiện công văn số 72/LĐLĐ ngày 12/02/2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc tham gia hiến máu cứu người. Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã có công văn số 19/LĐLĐ ngày 13/2/2020 gửi các CĐCS vận động CNVCLĐ tại đơn vị tham gia hiến máu cứu người.

          Ngày 9/3/2020, Liên đoàn Lao động huyện đã thông báo qua email các CĐCS gửi danh sách đoàn viên tham gia hiến máu, và thông báo thời gian địa điểm hiến máu: 8h30’ ngày 13/3/2020 (thứ sáu) tại Trung tâm văn hóa thông tin và Thể thao huyện Ba Vì.

          Tuy nhiên đến nay do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện và Thành phố Hà Nội nên Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Ba Vì tạm hoãn không tổ chức Hiến máu tình nguyện. Lịch hiến máu sẽ được thông báo sau.

          Liên đoàn Lao động huyện thông báo để các đồng chí cán bộ và đoàn viên công đoàn tình nguyện tham gia hiến máu biết.

          Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu LĐLĐ huyện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết