28/11/22  Thông báo  16
 Kế hoạch triển khai Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”  năm học 2022-2023.
 05/04/22  Thông báo  800
Báo cáo đề xuất danh mục sách giáo khoa lựa chọn dạy học lớp 3 năm học 2022-2023 theo chương trình GDPT 2018.
 29/03/22  Thông báo  318
Kế hoạch vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trường TH Tản Hồng.
 21/01/21  Thông báo  633
Kế hoạch của UBND Huyện Ba Vì về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.